Etagegruppen gästar.

Regeringen presenterade klockan 13 idag sitt förslag till justeringar av den svenska alkohollagen.
Det är i samband med detta arbete som 05-frågan diskuterats. Det fanns, som ni alla vet, en stor risk att det skulle lagstiftas mot öppethållande längre än till klockan 03.

Regeringen kommer inte att föreslå någon lag som förbjuder 05-tillstånden. Kommunerna kommer även i fortsättningen att få besluta detta på samma sätt som idag!
I korta drag innebär resten av föreslagen att:
• Krogarna tillåts hemkrydda sina snapsar
Krogar som vill servera hemkryddade snapsar kommer att få möjlighet att göra detta. Det krävs dock ngn form av anmälan till kommunen.
• Möjlighet till permanent alkoholtillstånd för catering i slutna sällskap
Företag som sysslar med catering kan få permanenta tillstånd att servera alkohol. De behöver sedan bara löpande anmäla till kommunen var och när den enskilda serveringen kommer att ske.
• Kraven på restauranger lättas vad gäller matberedning
Stekbordskravet försvinner = sushibarer och andra ställen utan traditionellt ‘lagad mat’ ska kunna få alkoholstillstånd.
Dock kommer kaféer, gatukök och hamburger restauranger även fortsättningsvis inte att få serveringstillstånd.
• Frågan om gårdsförsäljning utreds närmare
Detta har varit den största stötestenen för regeringen. För att lösa fråga väljer man att tillsätta en ny utredning som ska titta närmare på hur detta skulle kunna fungera. Anslaget är alltså positivt, men inte beslut kommer i frågan.
• Vissa förädnringar i reglerna när det gäller möjligheten att arbeta med inhyrd personal som entrévärdar

Vid pennan
Etagegruppen

One Response to “Etagegruppen gästar.”

Leave a Reply

Facebook Twitter YouTube SoundCloud
Sponsor

Twitter Button from twitbuttons.com

Archives